جلسه هفتگی ۱ مهر ۹۵

جلسه هفتگی ۱ مهر ۹۵

نوا حجت الاسلام جلالی نسب – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_01.mp3 کربلایی جواد براتی – خدا در شان تو گفت – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_02.mp3 کربلایی جواد براتی – یه سوال دارم از شما آهای مردم – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_03.mp3 کربلایی داود طالبی – میرسد قصه به آنجا که جهان پیدا شد – مدح http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_04.mp3 کربلایی داود طالبی – شد عید غدیر تو از الطاف الهی – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_05.mp3 کربلایی داود طالبی – گاه شد مظهر خدا و گاه شد مظهر علی – مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_01.mp3 کربلایی داود طالبی – به زمین و آسمونا علی سلطانه – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_07.mp3 کربلایی محسن بابا محمدی – دنیا دنیا دنیا با مرتضی آباده – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_08.mp3 سید امیرحسین موسوی – اسم علی وقتی میاد آروم میگیره این دل خراب و مستم – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_09.mp3 سید امیرحسین موسوی – سرفرازه دستی که پیش امام ما درازه – شور http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_10.mp3     تصاویر...
جلسه هفتگی ۲۶ شهریور ۹۵

جلسه هفتگی ۲۶ شهریور ۹۵

نوا حجت الاسلام زند قزوینی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_01.mp3 کربلایی علیرضا تلخابی – خیزید و ببینید تجلی خدا را – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_02.mp3 کربلایی علیرضا تلخابی – دیوانه آنم که نوایی دارد – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_03.mp3 کربلایی علیرضا تلخابی – اگر ما با علی باشیم در دنیا – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_04.mp3 کربلایی محمدرضا مختاریان – زده رو دل زارم دوباره محضر آقا – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_05.mp3 کربلایی محمدرضا مختاریان – شب عشقه شب نوره – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_06.mp3 کربلایی محمدرضا مختاریان – آرامش قلب همه نام تو بر دل منجلی – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_07.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – نزلونا علی ربوبیه ، گره بر کار عقل افکنده – مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_08.mp3 سید امیرحسین موسوی – نوکر تا که بخوای زیادیه – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_09.mp3 کربلایی جواد براتی – علی با دلدلش به راه افتاده – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_10.mp3 کربلایی جواد براتی – شب مستی و جنونه دل به دریا بزن – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_11.mp3 کربلایی جواد براتی – تا میزنه قلبم تو سینه – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_12.mp3 کربلایی جواد براتی – اگه براش بمیرم جا داره و می ارزه – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_13.mp3     تصاویر    ...
جلسه هفتگی ۲۱ مرداد ۹۵

جلسه هفتگی ۲۱ مرداد ۹۵

نوا   کربلایی جواد براتی – دارد زمان آمدنت دیر میشود – مدح و شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/950521/950521_01.mp3 کربلایی جواد براتی – حس جنون میکنم – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950521/950521_02.mp3 کربلایی جواد براتی – علی علی ذکر دله – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950521/950521_03.mp3 کربلایی جواد براتی – علی قلندر شیر خیبری – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950521/950521_04.mp3 کربلایی سید مصطفی القیس – ای راهب کلیسا دیگر نزن به ناقوس – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/950521/950521_05.mp3 کربلایی سید مصطفی القیس – جان زهرا تویی ، ایها الرئوف – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950521/950521_06.mp3     تصاویر...
جلسه هفتگی ۷ مرداد ۹۵

جلسه هفتگی ۷ مرداد ۹۵

نوا   حجت الاسلام سید احمد دارستانی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/950507/950507_01.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – یادم نمیره وقتی زدی تو دست و پا – روضه http://rozatolhasan.ir/files/950507/950507_02.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – تا که آتش به خانه اش افتاد – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/950507/950507_03.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – یه شیعه حیدرم با اشکای مادرم – شور http://rozatolhasan.ir/files/950507/950507_04.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – تنها نشد ز زهر ستم آب پیکرت – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/950507/950507_05.mp3 کربلایی جواد براتی – به آوای علی ولی الله – تک http://rozatolhasan.ir/files/950507/950507_06.mp3 کربلایی جواد براتی – در سودای سعادتیم ما بی تاب زیارتیم – شور http://rozatolhasan.ir/files/950507/950507_07.mp3     تصاویر...
جلسه هفتگی ۲۳ اردیبهشت ۹۵

جلسه هفتگی ۲۳ اردیبهشت ۹۵

نوا   حجت الاسلام کذایی – حسین یابن علی مرتضی – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950223/950223-01.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – محبت اهل عرفان کرد مارا – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/950223/950223-02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – خانه زهرا و علی گشته پر از مهر و صفا – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950223/950223-03.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – از عشق تو همیشه آسمون دل ابری میشه – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950223/950223-04.mp3 کربلایی جواد براتی – کرده تصویر خنده اش گل را – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/950223/950223-05.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – مولا دوا بدون تو درد میشود – مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/950223/950223-06.mp3     تصاویر...
فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب هفتم

فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب هفتم

نوا   حجت الاسلام کذایی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-01.mp3 کربلایی محمدرضا شمس آبادی – دل بی قراره بمیرم که مادرم حرم نداره – روضه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-02.mp3 کربلایی محمدرضا شمس آبادی – حال تو خرابه سلامم بی جوابه – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-03.mp3 کربلایی محمدرضا شمس آبادی – سلام عاشقا و سینه زنا جاتون خالی – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-04.mp3 کربلایی محمدرضا شمس آبادی – دلاورانه بزن سینه سینه زن امشب – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-05.mp3 کربلایی محمدرضا شمس آبادی – رنگ رخ ات ارغوانی – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-06.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – بیا بخونیم با شور و احساس – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-07.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – مولا دوای بدون شما درد میشود – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-08.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – ذکر تعجیل فرج ابی عبدالله – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-09.mp3 کربلایی محمدرضا شمس آبادی – مینویسم واسه تو ای مهربون – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-10.mp3 کربلایی محمدرضا شمس آبادی – ای یکتا امیرم علی یا حیدر – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-11.mp3 کربلایی جواد براتی – تو مثل من سر کویت هزارها داری – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-12.mp3 کربلایی جواد براتی – قرار نبود بری و فقط نگاه کنم – شور و روضه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-13.mp3 کربلایی احمد یوسفی – بجز از علی نباشد به جهان گره گشایی – مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-14.mp3     تصاویر...