فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب پنجم

فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب پنجم

نوا   حجت الاسلام کذایی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941217/941217-01.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – شبیه شمع چکیدن به تو نمی آید – روضه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941217/941217-02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – فاطمه بمون تو رو به جون زینب و حسینمون – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941217/941217-03.mp3 کربلایی حسن عطایی – بهتر بگم ، برای یه بارم به شما مادر بگم – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941217/941217-04.mp3 کربلایی حسن عطایی – امون ز بازیه عجیب روزگار – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941217/941217-05.mp3 کربلایی حسن عطایی – یادگار حیدره عباس – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941217/941217-06.mp3 کربلایی حسن عطایی – کسی که حیدر و داره چی کم داره – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941217/941217-07.mp3 کربلایی حسن عطایی – ثارالله ، با این که نوکر بدم من – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941217/941217-08.mp3 کربلایی حسن عطایی – به نام نامی شاه نجف – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941217/941217-09.mp3     تصاویر...
فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب چهارم

فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب چهارم

نوا   حجت الاسلام کذایی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941216/941216-01.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – زهرا همان کسی ست که بیت مطهرش – روضه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941216/941216-02.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – پا روضه تو بازم میسوزم و میسازم – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941216/941216-03.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – داری میری بمیرم من برای غربت بابا – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941216/941216-04.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – ذکر اشهدم نوحه و دمه – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941216/941216-05.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – خیلی دلم گرفته تنگه برا مدینه – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941216/941216-06.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – امیر و آقا حیدر – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941216/941216-07.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – میگیرم مدد من از شاه دلاور – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941216/941216-08.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – به پای روضه تو باز دوباره – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941216/941216-09.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – کربلا و صبوری ، دیگه سخت شده زندگی بی تو ارباب – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941216/941216-10.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – ذکر قیام حضرت زهرا س علی مدد – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941216/941216-11.mp3     تصاویر...
فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب سوم

فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب سوم

نوا   کربلایی محسن بابامحمدی – دلی دارم که دائم در هوای یار می باشد – روضه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941215/941215-01.mp3 کربلایی محمد وفانیا – وای مادر ، سایه روی سرمی – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941215/941215-02.mp3 کربلایی محمد وفانیا – کجا برات گریه کنم تو که حرم نداری – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941215/941215-03.mp3 کربلایی محمد وفانیا – شبنم گلها ز چشم تر ات – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941215/941215-04.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – بوی خوشی عطر حرم داره حسین – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941215/941215-05.mp3 کربلایی محمد وفانیا – فوری فوری کربلا لازمم – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941215/941215-06.mp3 کربلایی محمد وفانیا – یکی بود یکی نبود آقا – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941215/941215-07.mp3 کربلایی محمد وفانیا – منی که از تولدم تو کشوری بزرگ شدم – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941215/941215-08.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – رهبر کل شیعیان سرحلقه دیوانگان – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941215/941215-09.mp3     تصاویر...
فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب دوم

فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب دوم

نوا   کربلایی محسن بابامحمدی – میروی اما غم مان را چکارش میکنی – روضه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941214/941214-01.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – حال از بغض و کینه سرشارم – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941214/941214-02.mp3 کربلایی سید علی فالی – اشهد ان فاطمه عصمت الله – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941214/941214-03.mp3 کربلایی سید علی فالی – جنون ما ضرب المثله امیر ما شیر تک یله – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941214/941214-04.mp3 کربلایی سید علی فالی – دلیل خلقت تموم عالمی تو – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941214/941214-05.mp3 کربلایی سید علی فالی – ذکر مدام زهرایی حیدر حیدر – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941214/941214-06.mp3 کربلایی سید علی فالی – آقا تو دلم دریای غمه سرمایه من چشم ترمِ – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941214/941214-07.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – شیر جمل یا حسن طعم عسل یا حسن – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941214/941214-08.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – کربلاتو آقا جون دوست دارم – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941214/941214-08.mp3 کربلایی سید علی فالی – حق با علی عالی اعلا لعنت بر دشمن آقا – شعرخوانی و مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941214/941214-09.mp3 کربلایی سید علی فالی – در حرمت نور خدا می بینم – مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941214/941214-10.mp3     تصاویر  ...
فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب اول

فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب اول

نوا   حجت الاسلام کذایی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941213/941213-01.mp3 کربلایی محسن بابا محمدی – باباجون مادر ما از بچه ها رو میگیره – روضه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941213/941213-02.mp3 کربلایی محمد تقی مصیبی – من موندم با یه حالتی نگاه کردم – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941213/941213-03.mp3 کربلایی محمد تقی مصیبی – فاطمیه بهار علی شد خزونی – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941213/941213-04.mp3 کربلایی محمد تقی مصیبی – کارت اینه داری دل منو میبری – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941213/941213-05.mp3 کربلایی محمد تقی مصیبی – مست دلبری ام غرق نوکری ام – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941213/941213-06.mp3 کربلایی محمد تقی مصیبی – این دل مال زینبه هر سال سال زینبه – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941213/941213-07.mp3 کربلایی محسن بابا محمدی – آقا گاهی یه نیم نگاهی – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941213/941213-08.mp3 کربلایی محسن بابا محمدی – قربون شاه خراسان برم – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941213/941213-09.mp3 کربلایی محسن بابا محمدی – فاش میگویم و از گفته خود دلشادم – مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941213/941213-10.mp3     تصاویر...
جلسه هفتگی ۲۲ بهمن ۹۴

جلسه هفتگی ۲۲ بهمن ۹۴

نوا   حجت الاسلام کذایی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/941122/941122-01.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – یا که خدا به خلق پیمبر نمیدهد – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/941122/941122-02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – نماز عشق میخونم امشب – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941122/941122-03.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – ای به دو جهان صاحب پسر ابی طالب – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941122/941122-04.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – ساقیا نرخ سبو چند گرفتار شدی – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/941122/941122-05.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – فاش میگویم و از گفته خود دلشادم – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941122/941122-06.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – شاعر به لافتی ز ید ات جبرئیل شد – مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/941122/941122-07.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – روضه حضرت زینب (س) http://rozatolhasan.ir/files/941122/941122-08.mp3 حجت الاسلام کذایی – روضه http://rozatolhasan.ir/files/941122/941122-09.mp3     تصاویر...