جلسه هفتگی ۲۸ مرداد ۹۵

جلسه هفتگی ۲۸ مرداد ۹۵

نوا   حجت الاسلام شریفی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_01.mp3 کربلایی علیرضا تلخابی – کرده ام نذر که عمری ز غمت گریه کنم – روضه http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_02.mp3 کربلایی علیرضا تلخابی – هر جا میرم میگم دارم چه اربابی – شور http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_03.mp3 کربلایی جواد براتی – اول و آخر علی مالک محشر علی – شور http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_04.mp3 کربلایی جواد براتی – بوی ماه غم میاد باز بوی ماتم میاد – شور http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_05.mp3 کربلایی علیرضا تلخابی – نمیدانم ، که میباشم؟ کجا بودم؟ کجا هستم؟ – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_06.mp3 کربلایی جواد براتی – یه شاه و سائل همینه ماجرامون – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_07.mp3 کربلایی جواد براتی – مثل بارون برا تو میبارم – تک http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_08.mp3 کربلایی علیرضا تلخابی – دیگه کم کم داره نزدیک میشه – شور http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_09.mp3 کربلایی علیرضا تلخابی – دلم تنگه بازم برای نجف – شور http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_10.mp3 کربلایی جواد براتی – علی علی ذکر دله – شور http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_11.mp3 کربلایی جواد براتی – اگه براش بمیرم جا داره و می ارزه – شور http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_12.mp3 کربلایی علیرضا تلخابی – بدون عشق دلسردم کمی آقا نگاهم کن – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_13.mp3     تصاویر...