جلسه هفتگی ۲۹ مهر ۹۵

جلسه هفتگی ۲۹ مهر ۹۵

حجت الاسلام جلالی نسب – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_01.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – سلام آقا فدای تو – روضه http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – ای که فراز نیزه تو را آشیان شده – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_03.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – بیان و خطبه تو ارث مادره – شور http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_04.mp3 کربلایی جواد براتی – تا میگم مهدی حس قشنگی دارم – شور http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_05.mp3 کربلایی جواد براتی – ما دسته دسته شیعه تسلیم زینبیم – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_06.mp3 کربلایی جواد براتی – ای شاه قبرک فی قلوب من والاه – شور http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_07.mp3 کربلایی جواد براتی – لرزه بر پیکره شام می افته وقتی – شور http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_08.mp3 کربلایی جواد براتی – ذکر تو تسکین قلب زارم – شور http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_09.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – میگم علنی که یادش بخیر یه محرمی – شور http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_10.mp3  ...
مراسم روز عاشورا محرم الحرام ۱۴۳۸

مراسم روز عاشورا محرم الحرام ۱۴۳۸

حجت الاسلام دادآفرین – ای وعده خدا ز چه تاخیر کرده ای – روضه http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950721/950721_01.mp3 کربلایی محمد امامی – پسر فاطمه تنهاست میان اعدا امان از گودال – زمینه و روضه http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950721/950721_02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – این پیراهن چقدر می ارزه – شور و روضه http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950721/950721_03.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – این روز آخری چه زود میگذره – سنگین و روضه http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950721/950721_04.mp3 سید امیرحسین موسوی – رفته عقلم از دست ، می زدم و شدم مست – واحد http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950721/950721_05.mp3 کربلایی محمد امامی – سرت یا اخا شد از تن جدا – شور و روضه http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950721/950721_06.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – حاشا ندارد ، بین شما مردانگی معنا ندارد – شور و روضه http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950721/950721_07.mp3        ...
مراسم روز تاسوعا محرم الحرام ۱۴۳۸

مراسم روز تاسوعا محرم الحرام ۱۴۳۸

امروز هم بدون طلوع ات گذشت و رفت – روضه http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950720/950720_01.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – آب آور من به خیمه ها نگاه نکن – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950720/950720_02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – رزمایش سربازان زینب ، همگی مدافعان زینب – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950720/950720_03.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر است – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950720/950720_04.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – معروف به سقا معروف به عباس – تک http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950720/950720_05.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – پرچم ساقی عطاشا میدرخشه به روی بامت – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950720/950720_06.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – ما عاشق حسین فرزند حیدریم – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950720/950720_07.mp3          ...
مراسم روز هشتم محرم الحرام ۱۴۳۸

مراسم روز هشتم محرم الحرام ۱۴۳۸

کربلایی محسن بابامحمدی – به سینه هر که تمنای کربلای دارد – روضه http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950719/950719_01.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – آفتاب غروب ایل ات را – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950719/950719_02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – مژه داری احتیاج تیغ نیست – رجز http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950719/950719_03.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – این پیراهن چقدر می ارزه – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950719/950719_04.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – به پیش چشم پدر ناگهان پسر افتاد – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950719/950719_05.mp3 کربلایی سید مصطفی القیس – انت زمزم و الصفا – واحد http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950719/950719_06.mp3 کربلایی سید مصطفی القیس – شروع خوبیه آقا ، سینه زدن برای تو – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950719/950719_07.mp3 کربلایی جواد براتی – به نام شهزاد علی اکبر لیلا – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950719/950719_08.mp3 کربلایی جواد براتی – چند وقته داره میکشم ، عکس گلدسته های حرم – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950719/950719_09.mp3 کربلایی جواد براتی – حسین امیری مولا ، قیامتی تو غوغا – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950719/950719_10.mp3  ...
مراسم روز هفتم محرم الحرام ۱۴۳۸

مراسم روز هفتم محرم الحرام ۱۴۳۸

کربلایی محسن بابامحمدی – دنیا بدون روضه آقا جهنم است – روضه http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950718/950718-01.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – چشم هایت به کربلا فهماند – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950718/950718-02.mp3 کربلایی جواد براتی – دستای کوچکت آقا زاده ، گره های مارو باز میکنه – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950718/950718-03.mp3 کربلایی جواد براتی – پدر تو خیبر شکنه ، مادرت تاج سر منه – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950718/950718-04.mp3 کربلایی جواد براتی – ای غصه ات بالاترین داغ محرم – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950718/950718-05.mp3 کربلایی جواد براتی – تویی که مرا نوکرت میخوانی – واحد http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950718/950718-06.mp3 کربلایی جواد براتی – بی همگان به سر شود ، بی تو به سر نمیشود – تک http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950718/950718-07.mp3 کربلایی جواد براتی – جان جانانی بنت علی ، شور طوفانی بنت علی – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950718/950718-08.mp3 کربلایی جواد براتی – برای من یه رویا حسینه حسینه حسینه – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950718/950718-09.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – عمریه دیوونم یا حیدر ، عبد تو من میمونم – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950718/950718-10.mp3    ...
مراسم روز ششم محرم الحرام ۱۴۳۸

مراسم روز ششم محرم الحرام ۱۴۳۸

کربلایی احمد یوسفی – لب دریای وصالت – روضه http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950717/950717-01.mp3 کربلایی احمد یوسفی – وارث حیدری ای عمو ، چرا بی لشکری ای عمو – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950717/950717-02.mp3 کربلایی احمد یوسفی – کی اینقدر مجنون داره ، بی سر و سامون داره – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950717/950717-03.mp3 کربلایی احمد یوسفی – امانت تو بودی به دستم ، شکستی به پایت شکستم – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950717/950717-04.mp3 کربلایی احمد یوسفی – همه هستیم همین دو قطره اشکمه – واحد http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950717/950717-05.mp3 کربلایی احمد یوسفی – اباالغریب ابالقتیل ، حسین امیرنا بک الدخیل – تک http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950717/950717-06.mp3 کربلایی احمد یوسفی – لطفی که کرده ای تو به من مادرم نکرد – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950717/950717-07.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – باز نوشیدم آب ، سلام بر لب تشنه ارباب – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950717/950717-08.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – کرب و بلا غوغا ، صدای ناله زهرا – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950717/950717-09.mp3  ...