فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب دهم

فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب دهم

نوا   حجت الاسلام کذایی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941222/941222-01.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – درد پهلو خوب نه بدتر شده این روزها – روضه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941222/941222-02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – مادر مادر چرا شکسته پهلوت – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941222/941222-03.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – شکر خدا رزق و روزیمون از برکات شماست – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941222/941222-04.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – سائلم دامنتو میگیرم تا حرم پای پیاده میرم – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941222/941222-05.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – مادر بگو که بی تو چه خاکی بسر کنم – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941222/941222-06.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – کجایید ای شهیدان خدایی – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941222/941222-07.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – خوشا آنروز را که سنگری بود – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941222/941222-08.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – شیر جمل یا حسن طعم عسل یا حسن – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941222/941222-09.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – چند نفر به یک نفر لشگر بی حیا … – شور و روضه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941222/941222-10.mp3    ...
فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب نهم

فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب نهم

نوا   حجت الاسلام کذایی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941221/941221-01.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – اول هر چیز را حیدر مشخص میکند – روضه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941221/941221-02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – ای یار من نگار زیبا – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941221/941221-03.mp3 کربلایی علی محبی – غربت کوچه ها چه سنگین است – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941221/941221-04.mp3 کربلایی علی محبی – کربلا خیلی خمارم ، عمریه دل بی قرارم – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941221/941221-05.mp3 کربلایی علی محبی – به هر دو عالم کسی نباشد برای من آشناتر از تو – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941221/941221-06.mp3 کربلایی علی محبی – ای غمگسارم مرو طاقت ندارم مرو – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941221/941221-07.mp3 کربلایی علی محبی – شب تاریک کنار تو به سر میاید – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941221/941221-08.mp3 کربلایی علی محبی – صحنه جنگیدن تو همچو حیدر خیره کنندست – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941221/941221-09.mp3 کربلایی علی محبی – روزهای آخر ….. – روضه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941221/941221-10.mp3 کربلایی علی محبی – عشق اول و آخر من سایه تو بر سر من – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941221/941221-11.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – شکر خدا رزق و روزیمون از برکات شماست – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941221/941221-12.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – حسین ذکر نابم و در نایابم – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941221/941221-13.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – بلند بگو یا زینب – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941221/941221-14.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – سوز و گریه لعن بر بنی امیه – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941221/941221-15.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – نوکراتو آقا جون دوست دارم – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941221/941221-16.mp3 کربلایی علی محبی – من درد تو را ز دست آسان ندهم – روضه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941221/941221-17.mp3    ...
فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب هشتم

فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب هشتم

نوا   حجت الاسلام کذایی – سخنرایی http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941220/941220-01.mp3 کربلایی حسن عطایی – قرار من بعد تو چه کسی قرار علیست – روضه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941220/941220-02.mp3 کربلایی حسن عطایی – ریحانه حیدر افتادی تو بستر – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941220/941220-03.mp3 کربلایی حسن عطایی – بی بی میدونم آخرش تو منو میخری – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941220/941220-04.mp3 کربلایی حسن عطایی – همه میگن که دیوونم اسمت افتاد رو زبونم – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941220/941220-05.mp3 کربلایی یوسف سجادی – خاطر تو برام عزیزه ارباب – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941220/941220-06.mp3 کربلایی یوسف سجادی – دلاورانه بزن سینه سینه زن امشب – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941220/941220-07.mp3 کربلایی یوسف سجادی – منو یکم ببین سینه زنیمو هم ببین – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941220/941220-08.mp3 کربلایی یوسف سجادی – خداحافظ ای همسایه ها دیگه ازم راحت شدید – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941220/941220-09.mp3 کربلایی یوسف سجادی – مرغ بام دلم تا حرم میپره – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941220/941220-10.mp3 کربلایی حسن عطایی – حیدر حیدر ذکر فاطمیه اینه – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941220/941220-11.mp3 کربلایی حسن عطایی – بازم بوی جنون میاد شیر نر جوون میاد – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941220/941220-12.mp3 کربلایی حسن عطایی – غصه چیه وقتی علی دارم – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941220/941220-13.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – عذر آوردیم ای بانوی عشق – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941220/941220-14.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – کیست زینب اینکه با دل آشنایی میکند – مدح http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941220/941220-15.mp3    ...
فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب هفتم

فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب هفتم

نوا   حجت الاسلام کذایی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-01.mp3 کربلایی محمدرضا شمس آبادی – دل بی قراره بمیرم که مادرم حرم نداره – روضه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-02.mp3 کربلایی محمدرضا شمس آبادی – حال تو خرابه سلامم بی جوابه – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-03.mp3 کربلایی محمدرضا شمس آبادی – سلام عاشقا و سینه زنا جاتون خالی – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-04.mp3 کربلایی محمدرضا شمس آبادی – دلاورانه بزن سینه سینه زن امشب – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-05.mp3 کربلایی محمدرضا شمس آبادی – رنگ رخ ات ارغوانی – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-06.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – بیا بخونیم با شور و احساس – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-07.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – مولا دوای بدون شما درد میشود – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-08.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – ذکر تعجیل فرج ابی عبدالله – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-09.mp3 کربلایی محمدرضا شمس آبادی – مینویسم واسه تو ای مهربون – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-10.mp3 کربلایی محمدرضا شمس آبادی – ای یکتا امیرم علی یا حیدر – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-11.mp3 کربلایی جواد براتی – تو مثل من سر کویت هزارها داری – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-12.mp3 کربلایی جواد براتی – قرار نبود بری و فقط نگاه کنم – شور و روضه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-13.mp3 کربلایی احمد یوسفی – بجز از علی نباشد به جهان گره گشایی – مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941219/941219-14.mp3     تصاویر...
فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب ششم

فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب ششم

نوا   حجت الاسلام کذایی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941218/941218-01.mp3 کربلایی رحیم ابراهیمی – شب های درد و بی قراری و نافله ام – روضه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941218/941218-02.mp3 کربلایی رحیم ابراهیمی – باز فاطمیه اومد ماه عزای مادر – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941218/941218-03.mp3 کربلایی رحیم ابراهیمی – پاشو بریم که مادر نفس برات نذاشته – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941218/941218-04.mp3 کربلایی رحیم ابراهیمی – هر چه داریم همه از کرم فاطمه است – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941218/941218-05.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – میدونی چیا میاد به سرم – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941218/941218-06.mp3 کربلایی احمد یوسفی – مادرم زهرا ، اونی که تو عالم و آدم سینه زن داره – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941218/941218-07.mp3 کربلایی احمد یوسفی – قال مول الکونین حسین منی – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941218/941218-08.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – خدا منو مجنون تو رو لیلا آفریده – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941218/941218-09.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – نوکراتو آقا جون دوست دارم – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941218/941218-10.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – مولا اگر نبود ولایت نداشتیم – مدح امیرالمومنین      ...
فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب پنجم

فاطمیه دوم ۱۴۳۷ – شب پنجم

نوا   حجت الاسلام کذایی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941217/941217-01.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – شبیه شمع چکیدن به تو نمی آید – روضه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941217/941217-02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – فاطمه بمون تو رو به جون زینب و حسینمون – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941217/941217-03.mp3 کربلایی حسن عطایی – بهتر بگم ، برای یه بارم به شما مادر بگم – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941217/941217-04.mp3 کربلایی حسن عطایی – امون ز بازیه عجیب روزگار – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941217/941217-05.mp3 کربلایی حسن عطایی – یادگار حیدره عباس – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941217/941217-06.mp3 کربلایی حسن عطایی – کسی که حیدر و داره چی کم داره – واحد http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941217/941217-07.mp3 کربلایی حسن عطایی – ثارالله ، با این که نوکر بدم من – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941217/941217-08.mp3 کربلایی حسن عطایی – به نام نامی شاه نجف – شور http://rozatolhasan.ir/files/94fatemie/941217/941217-09.mp3     تصاویر...