جلسه هفتگی ۲۹ مهر ۹۵

جلسه هفتگی ۲۹ مهر ۹۵

حجت الاسلام جلالی نسب – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_01.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – سلام آقا فدای تو – روضه http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – ای که فراز نیزه تو را آشیان شده – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_03.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – بیان و خطبه تو ارث مادره – شور http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_04.mp3 کربلایی جواد براتی – تا میگم مهدی حس قشنگی دارم – شور http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_05.mp3 کربلایی جواد براتی – ما دسته دسته شیعه تسلیم زینبیم – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_06.mp3 کربلایی جواد براتی – ای شاه قبرک فی قلوب من والاه – شور http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_07.mp3 کربلایی جواد براتی – لرزه بر پیکره شام می افته وقتی – شور http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_08.mp3 کربلایی جواد براتی – ذکر تو تسکین قلب زارم – شور http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_09.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – میگم علنی که یادش بخیر یه محرمی – شور http://rozatolhasan.ir/files/950729/950729_10.mp3  ...
جلسه هفتگی ۸ مهر ۹۵

جلسه هفتگی ۸ مهر ۹۵

کربلایی محسن بابامحمدی – کتیبه و علم ، نوای محتشم – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/950708/950708_01.mp3 بسم الله روضه خون اومد ماه جنون – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/950708/950708_02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – آقا دم آخر من با رقیه بیا – شور http://rozatolhasan.ir/files/950708/950708_03.mp3 کربلایی جواد براتی – لا یمکن الفرار از حکومت ابالفضل – شور http://rozatolhasan.ir/files/950708/950708_044.mp3 کربلایی احمد یوسفی – بسم رب الکریم من هو احسانه قدیم – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/950708/950708_05.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – قلبم بی قرار تو در مدار تو – شور http://rozatolhasan.ir/files/950708/950708_06.mp3 کربلایی احمد یوسفی – قال مول الکونین حسین منی و انا من حسین – شور http://rozatolhasan.ir/files/950708/950708_07.mp3  ...
جلسه هفتگی ۱ مهر ۹۵

جلسه هفتگی ۱ مهر ۹۵

نوا حجت الاسلام جلالی نسب – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_01.mp3 کربلایی جواد براتی – خدا در شان تو گفت – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_02.mp3 کربلایی جواد براتی – یه سوال دارم از شما آهای مردم – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_03.mp3 کربلایی داود طالبی – میرسد قصه به آنجا که جهان پیدا شد – مدح http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_04.mp3 کربلایی داود طالبی – شد عید غدیر تو از الطاف الهی – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_05.mp3 کربلایی داود طالبی – گاه شد مظهر خدا و گاه شد مظهر علی – مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_01.mp3 کربلایی داود طالبی – به زمین و آسمونا علی سلطانه – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_07.mp3 کربلایی محسن بابا محمدی – دنیا دنیا دنیا با مرتضی آباده – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_08.mp3 سید امیرحسین موسوی – اسم علی وقتی میاد آروم میگیره این دل خراب و مستم – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_09.mp3 سید امیرحسین موسوی – سرفرازه دستی که پیش امام ما درازه – شور http://rozatolhasan.ir/files/950701/950701_10.mp3     تصاویر...
جلسه هفتگی ۲۶ شهریور ۹۵

جلسه هفتگی ۲۶ شهریور ۹۵

نوا حجت الاسلام زند قزوینی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_01.mp3 کربلایی علیرضا تلخابی – خیزید و ببینید تجلی خدا را – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_02.mp3 کربلایی علیرضا تلخابی – دیوانه آنم که نوایی دارد – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_03.mp3 کربلایی علیرضا تلخابی – اگر ما با علی باشیم در دنیا – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_04.mp3 کربلایی محمدرضا مختاریان – زده رو دل زارم دوباره محضر آقا – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_05.mp3 کربلایی محمدرضا مختاریان – شب عشقه شب نوره – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_06.mp3 کربلایی محمدرضا مختاریان – آرامش قلب همه نام تو بر دل منجلی – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_07.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – نزلونا علی ربوبیه ، گره بر کار عقل افکنده – مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_08.mp3 سید امیرحسین موسوی – نوکر تا که بخوای زیادیه – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_09.mp3 کربلایی جواد براتی – علی با دلدلش به راه افتاده – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_10.mp3 کربلایی جواد براتی – شب مستی و جنونه دل به دریا بزن – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_11.mp3 کربلایی جواد براتی – تا میزنه قلبم تو سینه – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_12.mp3 کربلایی جواد براتی – اگه براش بمیرم جا داره و می ارزه – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950626/950626_13.mp3     تصاویر    ...
جلسه هفتگی ۱۸ شهریور ۹۵

جلسه هفتگی ۱۸ شهریور ۹۵

نوا   کربلایی محسن بابامحمدی – عاقبت کشیدم نفس آخر را – روضه http://rozatolhasan.ir/files/950618/950618_02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – بس که میان اهل مدینه زبانزدی – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/950618/950618_03.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – آسمون ، میخونن تموم عالم ح س ی ن – شور http://rozatolhasan.ir/files/950618/950618_04.mp3 کربلایی احمد یوسفی – آقا ببین چشم تر ام بکش دستی سرم – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/950618/950618_05.mp3 کربلایی احمد یوسفی – وقتی کربلای تو دنیای عاشق بشه – واحد http://rozatolhasan.ir/files/950618/950618_06.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – سر بر دارم ، عشق برتر دارم – شور http://rozatolhasan.ir/files/950618/950618_07.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – من به خدا بدون دلبر ، بدون روی ماه حیدر – شور http://rozatolhasan.ir/files/950618/950618_08.mp3 سید امیر حسین موسوی – خیال حرم زده به سرم ، هوای جنون به دور و برم – شور http://rozatolhasan.ir/files/950618/950618_09.mp3 سید امیر حسین موسوی – زندگیمی تو ، همه چیمی تو ، تنهام نزاری – شور http://rozatolhasan.ir/files/950618/950618_10.mp3    ...
جلسه هفتگی ۱۱ شهریور ۹۵

جلسه هفتگی ۱۱ شهریور ۹۵

نوا   حجت الاسلام محمد جلالی نسب – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/950611/950611_01.mp3 کربلایی احمد یوسفی – چه گویم به وصف ات که فرموده آن را – روضه http://rozatolhasan.ir/files/950611/950611_02.mp3 کربلایی احمد یوسفی – چقدر سخته که بدون یار و بی حبیبم – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/950611/950611_03.mp3 کربلایی جواد براتی – فضای روضه مون بازم بوی محرم گرفت – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/950611/950611_04.mp3 کربلایی احمد یوسفی – آقا ببین چشم ترم بکش دستی سرم – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/950611/950611_05.mp3 کربلایی جواد براتی – به من از حرم بگو به من از کرببلا – شور http://rozatolhasan.ir/files/950611/950611_06.mp3 کربلایی جواد براتی – علی یا علی صاحب ذوالفغار – شور http://rozatolhasan.ir/files/950611/950611_07.mp3 کربلایی جواد براتی – به چشمام به دستهام به لبهام ، جای بوسه ی ضریحته – شور http://rozatolhasan.ir/files/950611/950611_08.mp3      ...