جلسه هفتگی ۲۹ بهمن ۹۴

جلسه هفتگی ۲۹ بهمن ۹۴

نوا   حجت الاسلام کذایی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/941129/941129-01.mp3 کربلایی احمد یوسفی – دوباره با اذن زهرا این دل شده بیمار – روضه http://rozatolhasan.ir/files/941129/941129-02.mp3 کربلایی احمد یوسفی – مدینه محزونه میخونه یه دردونه – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/941129/941129-03.mp3 کربلایی احمد یوسفی – جنت نمیخام آقا وقتی که علی رو دارم – شور http://rozatolhasan.ir/files/941129/941129-04.mp3 کربلایی احمد یوسفی – یه عمریه مبتلاتم دیوونه کربلاتم – شور http://rozatolhasan.ir/files/941129/941129-05.mp3 کربلایی مصطفی القیس – وطنم کربلاته وطنم صحن و سراته – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/941129/941129-06.mp3 کربلایی مصطفی القیس – چشام همش بارونیه از دوری کرببلا – شور http://rozatolhasan.ir/files/941129/941129-07.mp3 کربلایی احمد یوسفی – تا برقرار هییت ها میمونه روضه هاش به یاد – شور http://rozatolhasan.ir/files/941129/941129-08.mp3 کربلایی مصطفی القیس – ناد علی المظهر العاجب – شور http://rozatolhasan.ir/files/941129/941129-09.mp3    ...
جلسه هفتگی ۲۲ بهمن ۹۴

جلسه هفتگی ۲۲ بهمن ۹۴

نوا   حجت الاسلام کذایی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/941122/941122-01.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – یا که خدا به خلق پیمبر نمیدهد – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/941122/941122-02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – نماز عشق میخونم امشب – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941122/941122-03.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – ای به دو جهان صاحب پسر ابی طالب – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941122/941122-04.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – ساقیا نرخ سبو چند گرفتار شدی – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/941122/941122-05.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – فاش میگویم و از گفته خود دلشادم – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941122/941122-06.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – شاعر به لافتی ز ید ات جبرئیل شد – مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/941122/941122-07.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – روضه حضرت زینب (س) http://rozatolhasan.ir/files/941122/941122-08.mp3 حجت الاسلام کذایی – روضه http://rozatolhasan.ir/files/941122/941122-09.mp3     تصاویر...
جلسه هفتگی ۱۵ بهمن ۹۴

جلسه هفتگی ۱۵ بهمن ۹۴

نوا   حجت الاسلام کذایی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/941115/941115-01.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – موکول میکنیم قصه هجرانتان به بعد – روضه http://rozatolhasan.ir/files/941115/941115-02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – شده دل امام رضا به شور و شین – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/941115/941115-03.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – صل الله علیک یا اباعبدالله – شور و روضه http://rozatolhasan.ir/files/941115/941115-04.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – شیر جمل یا حسن طعم عسل یا حسن – شور http://rozatolhasan.ir/files/941115/941115-05.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – ذوالفقار حیدره زینب – شور http://rozatolhasan.ir/files/941115/941115-06.mp3 کربلایی احمد یوسفی – خوشا به حال زائرت ارباب – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/941115/941115-07.mp3 کربلایی احمد یوسفی – به مقام قرب سلمان به صداقت ابوذر – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/941115/941115-08.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – ای به دو جهان صاحب – شور http://rozatolhasan.ir/files/941115/941115-09.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – به تو سلام میدم درمون دردامی – شور http://rozatolhasan.ir/files/941115/941115-10.mp3    ...
جلسه هفتگی ۲۴ دی ۹۴

جلسه هفتگی ۲۴ دی ۹۴

نوا   حجت الاسلام کذایی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/941024/941024-01.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – میبرد دل را نسیم تربت ات – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/941024/941024-02.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – دلبری و سرور و رهبری علی یا علی – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941024/941024-03.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – مدح علی نوشته شده بر تمام خلق – مدح و شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/941024/941024-04.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – دم علی ، شه عالم علی – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941024/941024-05.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – از عشق تو آواره صحرا شدم – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941024/941024-06.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – بی تابم و دوباره تب شعری گرفته ام – مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/941024/941024-07.mp3     تصاویر...
جلسه هفتگی ۱۷ دی ۹۴

جلسه هفتگی ۱۷ دی ۹۴

نوا   حجت الاسلام کذایی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-01.mp3 کربلایی سید جواد منتظری – کریمه قم ، ملیکه قم ، حریم پاکت در مدینه قم – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-02.mp3 کربلایی سید جواد منتظری – چنین گفت پیری ز آل پیامبر – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-03.mp3 کربلایی سید جواد منتظری – به خداوندی خدا قسم – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-04.mp3 کربلایی مصطفی القیس – نمیدانم چه اسراریست در دربار این بی بی – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-05.mp3 کربلایی مصطفی القیس – بی شک علی ست شیر خداوند کردگار – مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-06.mp3 کربلایی مصطفی القیس – همه جا نوای شادی و سروره – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-07.mp3 کربلایی عباس ونکی – زدن از می مجازی ز من خراب هرگز – مدح و شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-08.mp3 کربلایی عباس ونکی – بی بی حرمتو عشقه – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-09.mp3 کربلایی حسن عطایی – خلاصه اسما اعظم یا حیدر – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-10.mp3 کربلایی حسن عطایی – یا علی دم به دم گفتن چقدر خوشه – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-11.mp3 کربلایی حسن عطایی – اسم علی وقتی میاد آروم میگیره این دل خراب و مستم – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-12.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – عمه او زینب مظلومه است – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-13.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – ای به دو جهان صاحب پسر ابی طالب – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-14.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – رهبر کل شیعیان سر حلقه دیوانگان – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-15.mp3 کربلایی جواد براتی – من همانم که کسی غیر تو استادم نیست – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-16.mp3 کربلایی مصطفی القیس – علی امام من است و منم غلام علی – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-17.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – ای تو معلم به همه مکاتب – مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-18.mp3 کربلایی جواد براتی – یا ولی الله ان بینی و بین الله – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/941017/941017-19.mp3  ...
جلسه هفتگی ۱۰ دی ۹۴

جلسه هفتگی ۱۰ دی ۹۴

نوا   حجت الاسلام کذایی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/941010/941010-01.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – هراس و دلهره خواهد رفت – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/941010/941010-02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – بلغ اولی بکماله کشف دجا بجماله – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941010/941010-03.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – ای به دو جهان صاحب پسر ابی طالب – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941010/941010-04.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – هادی نوح منم روح منم – مدح و شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/941010/941010-05.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – تو آمدی و زمین در هوای تو افتاد – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/941010/941010-06.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – با ذکر نام و یاد علی مست میشوم – مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/941010/941010-07.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – پر میزنه مرغ دلم از توی سینه – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941010/941010-01.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – مست مستم باده به دستم – سرود http://rozatolhasan.ir/files/941010/941010-09.mp3     تصاویر...