جلسه هفتگی ۴ شهریور ۹۵

جلسه هفتگی ۴ شهریور ۹۵

نوا حجت الاسلام شریفی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/950604/950604_01.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – چشمام ابر بهاریه – روضه http://rozatolhasan.ir/files/950604/950604_02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – به کسی کاری ندارم که بهشتم لیلی ست – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/950604/950604_03.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – یا حبیبی یا حسین مولای – شور http://rozatolhasan.ir/files/950604/950604_04.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – من به خدا بدون دلبر – شور http://rozatolhasan.ir/files/950604/950604_05.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – دلم از غم تو شده پاره پاره – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/950604/950604_06.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – احمد به خدا غیر علی یار نمیخواست – واحد http://rozatolhasan.ir/files/950604/950604_07.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – آقا دم آخر من با رقیه بیا – شور http://rozatolhasan.ir/files/950604/950604_08.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – یه شعر عامیانه واست میگم صفا کن – شور http://rozatolhasan.ir/files/950604/950604_09.mp3    ...
جلسه هفتگی ۲۸ مرداد ۹۵

جلسه هفتگی ۲۸ مرداد ۹۵

نوا   حجت الاسلام شریفی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_01.mp3 کربلایی علیرضا تلخابی – کرده ام نذر که عمری ز غمت گریه کنم – روضه http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_02.mp3 کربلایی علیرضا تلخابی – هر جا میرم میگم دارم چه اربابی – شور http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_03.mp3 کربلایی جواد براتی – اول و آخر علی مالک محشر علی – شور http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_04.mp3 کربلایی جواد براتی – بوی ماه غم میاد باز بوی ماتم میاد – شور http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_05.mp3 کربلایی علیرضا تلخابی – نمیدانم ، که میباشم؟ کجا بودم؟ کجا هستم؟ – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_06.mp3 کربلایی جواد براتی – یه شاه و سائل همینه ماجرامون – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_07.mp3 کربلایی جواد براتی – مثل بارون برا تو میبارم – تک http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_08.mp3 کربلایی علیرضا تلخابی – دیگه کم کم داره نزدیک میشه – شور http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_09.mp3 کربلایی علیرضا تلخابی – دلم تنگه بازم برای نجف – شور http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_10.mp3 کربلایی جواد براتی – علی علی ذکر دله – شور http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_11.mp3 کربلایی جواد براتی – اگه براش بمیرم جا داره و می ارزه – شور http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_12.mp3 کربلایی علیرضا تلخابی – بدون عشق دلسردم کمی آقا نگاهم کن – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/950528/950528_13.mp3     تصاویر...
جلسه هفتگی ۲۱ مرداد ۹۵

جلسه هفتگی ۲۱ مرداد ۹۵

نوا   کربلایی جواد براتی – دارد زمان آمدنت دیر میشود – مدح و شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/950521/950521_01.mp3 کربلایی جواد براتی – حس جنون میکنم – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950521/950521_02.mp3 کربلایی جواد براتی – علی علی ذکر دله – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950521/950521_03.mp3 کربلایی جواد براتی – علی قلندر شیر خیبری – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950521/950521_04.mp3 کربلایی سید مصطفی القیس – ای راهب کلیسا دیگر نزن به ناقوس – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/950521/950521_05.mp3 کربلایی سید مصطفی القیس – جان زهرا تویی ، ایها الرئوف – سرود http://rozatolhasan.ir/files/950521/950521_06.mp3     تصاویر...
جلسه هفتگی ۷ مرداد ۹۵

جلسه هفتگی ۷ مرداد ۹۵

نوا   حجت الاسلام سید احمد دارستانی – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/950507/950507_01.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – یادم نمیره وقتی زدی تو دست و پا – روضه http://rozatolhasan.ir/files/950507/950507_02.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – تا که آتش به خانه اش افتاد – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/950507/950507_03.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – یه شیعه حیدرم با اشکای مادرم – شور http://rozatolhasan.ir/files/950507/950507_04.mp3 کربلایی یاسین شیخ زاده – تنها نشد ز زهر ستم آب پیکرت – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/950507/950507_05.mp3 کربلایی جواد براتی – به آوای علی ولی الله – تک http://rozatolhasan.ir/files/950507/950507_06.mp3 کربلایی جواد براتی – در سودای سعادتیم ما بی تاب زیارتیم – شور http://rozatolhasan.ir/files/950507/950507_07.mp3     تصاویر...
جلسه هفتگی ۳۱ تیر ۹۵

جلسه هفتگی ۳۱ تیر ۹۵

نوا   کربلایی محسن بابامحمدی – روز شب من در انتظارت میشه طی – روضه http://rozatolhasan.ir/files/950431/950431-02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – بوی خون آید از دل صحرا – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/950431/950431-03.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – مفتخریم به غلامی محفل غم – شور http://rozatolhasan.ir/files/950431/950431-04.mp3 کربلایی احمد یوسفی – قال مول الکونین حسین منی – شور http://rozatolhasan.ir/files/950431/950431-05.mp3 کربلایی احمد یوسفی – حسین من حسین من ارباب – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/950431/950431-06.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – خانه ای که سر در آن جای چوب پرچم است – واحد http://rozatolhasan.ir/files/950431/950431-07.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – حسین ذکر نابم و در نایابم – شور http://rozatolhasan.ir/files/950431/950431-08.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – قربون شاه خراسان برم – شور http://rozatolhasan.ir/files/950431/950431-09.mp3 کربلایی جواد براتی – کویرم تو کرم کن و ببار – شور http://rozatolhasan.ir/files/950431/950431-10.mp3 کربلایی جواد براتی – در سودای سعادتیم – شور http://rozatolhasan.ir/files/950431/950431-11.mp3 کربلایی جواد براتی و کربلایی احمد یوسفی – دل را ز علی اگر بگیرم چه کنم – مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/950431/950431-12.mp3    ...
جلسه هفتگی ۲۴ تیر ۹۵

جلسه هفتگی ۲۴ تیر ۹۵

نوا   کربلایی محسن بابامحمدی – وقتی که استعاره قلم را فرا گرفت – روضه http://rozatolhasan.ir/files/950424/950424-02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – کاش من هم کبوتر بودم – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/950424/950424-03.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – خالی توی بقیع جای یه گنبد – شور http://rozatolhasan.ir/files/950424/950424-04.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – میدونی عمریه گداتم – شور http://rozatolhasan.ir/files/950424/950424-05.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – نوکریت یه افتخاره – شور http://rozatolhasan.ir/files/950424/950424-06.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – دوباره دلم گرفت ، دل من تنگه برات – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/950424/950424-07.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – یه ضربه زد علی ببین تو میدون – واحد http://rozatolhasan.ir/files/950424/950424-08.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – حق علی و مع الحق علی – واحد http://rozatolhasan.ir/files/950424/950424-09.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – به دل شده حواله شدم نذر سه ساله – شور http://rozatolhasan.ir/files/950424/950424-10.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – بانو رقیه نمک سفره خونه مولایی – شور http://rozatolhasan.ir/files/950424/950424-11.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – به هرکی بگم دست رد میزنه – شور http://rozatolhasan.ir/files/950424/950424-12.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – سوز و گریه لعن بر بنی امیه – شور http://rozatolhasan.ir/files/950424/950424-13.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – بلند بگو یا زینب – شور http://rozatolhasan.ir/files/950424/950424-14.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – دلم غیر ایوان پناهی نداشت – مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/950424/950424-15.mp3    ...