مراسم روز چهارم محرم الحرام ۱۴۳۸

مراسم روز چهارم محرم الحرام ۱۴۳۸

کربلایی محمد قربانی – تلاوت قرآن http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950715/950715-01.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – یادم هست سهم من بی تو بی قراری بود – روضه http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950715/950715-02.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – اللهی زینبت بمیره که تنها شدی – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950715/950715-03.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – سرزمینی که جنون اندر جنون – رجز http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950715/950715-04.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – گیرم که رد کنی دل ما را خدا که هست – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950715/950715-05.mp3 سید امیرحسین موسوی – ما همه پشت هم ایم ، رو زخم هم مرهم ایم – واحد http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950715/950715-06.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – یا که خدا به خلق پیمبر نمی دهد – تک http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950715/950715-07.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – تویی لیلا منم مجنونم – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950715/950715-08.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – حسین ذکر نابم و در نایابم – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950715/950715-09.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – اگر کشتند چرا آبت ندادند – شور و روضه http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950715/950715-10.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – سالها که من نمیدانستم – روضه و مدح http://rozatolhasan.ir/files/moharam95/950715/950715-11.mp3  ...
روز ششم محرم ۱۴۳۷

روز ششم محرم ۱۴۳۷

نوا حجت الاسلام تشکری – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940728/940728-01.mp3 کربلایی حسن عطایی – روضه  http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940728/940728-02.mp3 کربلایی حسن عطایی – قاسم پسر سردار جمل – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940728/940728-03.mp3 کربلایی حسن عطایی – نسیم کربلای تو نوکر شیدا میکنه – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940728/940728-04.mp3 کربلایی حسن عطایی – زندگی بی حسین حرامه – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940728/940728-05.mp3 کربلایی حسن عطایی – عسل به روی لبهات نشسته – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940728/940728-06.mp3 کربلایی حسن عطایی – من از تو یک کربلا میخوام – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940728/940728-07.mp3 کربلایی حسن عطایی – ارباب بی نظیری ، حسین نعم الامیری – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940728/940728-08.mp3 کربلایی حسن عطایی – این حسینه که عالم براش نوکره – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940728/940728-09.mp3 کربلایی جواد براتی – بخدا بریدم مردم از بس گفتم کربلا – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940728/940728-10.mp3 کربلایی جواد براتی – تیغ بردار بفهمند که یل یعنی چه – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940728/940728-11.mp3 کربلایی حسن عطایی – حیدر نور ولایتی – مدح http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940728/940728-12.mp3 تصاویر اللهم عجل لولیک...
روز پنجم محرم ۱۴۳۷

روز پنجم محرم ۱۴۳۷

نوا   حجت الاسلام تشکری – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940727/940727_01.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – روضه http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940727/940727_02.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – از نسل خورشیدم ، نواده شیرم – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940727/940727_03.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – به دل شده حواله ، شدم نذر سه ساله – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940727/940727_04.mp3 کربلایی جواد براتی – از مستی داغه سرم – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940727/940727_05.mp3 کربلایی جواد براتی –قدم هر قدم دلم بی قرار – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940727/940727_06.mp3 کربلایی جواد براتی – میزنم اسمت رو تو قلبم صدا – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940727/940727_07.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – اگرچه کودکم من عاشقم حسینم – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940727/940727_08.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – ثارالله سر و سامونم – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940727/940727_09.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – دیوانه آنم که وفایی دارد – شعرخوانی http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940727/940727_10.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – حق علی و مع الحق علی – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940727/940727_11.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – من تو رو دارم هیچی نمیخوام – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940727/940727_12.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – نوکر اونه که پی آقاشه – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940727/940727_13.mp3 کربلایی جواد براتی – قبله گاه پهلووناست علقمه – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940727/940727_14.mp3 کربلایی سعید عبداللهی و کربلایی جواد براتی – شور و روضه http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940727/940727_15.mp3 کربلایی جواد براتی – توی عشق و توی مستی – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940727/940727_16.mp3 کربلایی سعید عبداللهی – دلم غیر ایوان پناهی نداشت – مدح http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940727/940727_17.mp3     تصاویر   اللهم عجل لولیک...
روز چهارم محرم ۱۴۳۷

روز چهارم محرم ۱۴۳۷

نوا   حجت الاسلام تشکری – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940726/940726-01.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – روضه http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940726/940726-02.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – این دو غنچه های خواهرت – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940726/940726-03.mp3 کربلایی جواد براتی – محل کارم هییت  شغل شریفم نوکری – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940726/940726-04.mp3 کربلایی جواد براتی – وطنم بین دو دریا ، دو افق دو سرزمینه – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940726/940726-05.mp3 کربلایی جواد براتی – مثل اشکای ماهی تو تنگ – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940726/940726-06.mp3 کربلایی حسن شالبافان – ما همه در مستی و تاب و تب ایم – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940726/940726-07.mp3 کربلایی جواد براتی – به نام عشق و به نام زینب – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940726/940726-08.mp3 کربلایی جواد براتی – بسم الله به نام کربلا – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940726/940726-09.mp3 کربلایی جواد براتی – صاحب دنیایی از نور و زیبایی – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940726/940726-10.mp3 کربلایی جواد براتی – بسته به موی رقیه ام – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940726/940726-11.mp3 کربلایی جواد براتی – تا خدایی خدا برپاست – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940726/940726-12.mp3 کربلایی حسن شالبافان – پر میزنه سمت نجف قلبم – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940726/940726-13.mp3 کربلایی حسن شالبافان – مدح امیرالمومنین http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940726/940726-14.mp3   تصاویر   اللهم عجل لولیک...
روز سوم محرم ۱۴۳۷

روز سوم محرم ۱۴۳۷

نوا   حجت الاسلام تشکری – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940725/940725-01.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – روضه http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940725/940725-02.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – باباجونم خوش اومدی به ویرونه – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940725/940725-03.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – واست علمدار نمیشم ، میثم تمار نمیشم – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940725/940725-04.mp3 کربلایی جواد براتی – گامی ز صفا بردار – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940725/940725-05.mp3 کربلایی جواد براتی – هر کی که تو رو روی سرش داره – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940725/940725-06.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – رفت آنروز پر ز لبخندم – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940725/940725-07.mp3 کربلایی مصطفی القیس – الحمدالله تو روضه های اربابم – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940725/940725-08.mp3 کربلایی مصطفی القیس – انت زمزم و الصفا یا فواد مصطفی – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940725/940725-09.mp3 کربلایی مصطفی القیس – پسر فاطمه و حیدر کراری تو – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940725/940725-10.mp3 کربلایی مصطفی القیس – مست می جام حیدرم – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940725/940725-11.mp3 کربلایی مصطفی القیس – وقتی زندگیم آقا از تو دارم – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940725/940725-12.mp3 کربلایی مصطفی القیس – ثواب نیست ثوابی که بی ولای علیست – مدح http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940725/940725-13.mp3   تصاویر   اللهم عجل لولیک...
روز دوم محرم ۱۴۳۷

روز دوم محرم ۱۴۳۷

نوا   حجت الاسلام تشکری – سخنرانی http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940724/940724-01.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – روضه http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940724/940724-02.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – وای رسیده کارون کربلا – زمینه http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940724/940724-03.mp3 کربلایی امیر حسنی نسب – من شدم نوکر زینب – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940724/940724-04.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – قربون شاه خراسان برم – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940724/940724-05.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – رسد بر گوش ز صحرای غم – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940724/940724-06.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – حی علی کربلا ضریح و پرچم و گنبد طلا – سنگین http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940724/940724-07.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – غم دارم خیلی زیاد ، دل اشک و زاری میخواد – تک http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940724/940724-08.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – ارباب بی کفنم ، شاه دور از وطنم – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940724/940724-09.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – دوباره مضطرم حرم حرم حرم – شور http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940724/940724-10.mp3 کربلایی محسن بابامحمدی – روز ازل که نقشه عالم درست شد – مدح http://rozatolhasan.ir/files/moharam94/940724/940724-11.mp3   تصاویر   اللهم عجل لولیک...